Dövas Dag Expo

Under lördagen kan du som besökare träffa ca 30 olika organisationer, föreningar, hobbyverksamheter, och dövföretag har anknytning till dövvärlden! Utställningskarta och tider kommer att finnas här när det närmar sig.

Utställare
Anpassa Skandinavisk Rehabilitering
FSDB
Dövas Kulturarvscentrum
Göteborg Dövas Kvinnoförening
Huddinge Pastorat
Iris Hadar
Kalles honung
Lilla Stora
Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Movadot
Prima LSS Omtanke AB
Riksteatern Crea
SIMA folkhögskola
Stockholms Dövas Förening
Stockholm Universitet, Utbildning
Stockholms Universitet, Sektionen för utbildningstolkning
Svenska Dövidrottsförbundet 
Svenska Dövidrottsförbundet ”idrottsvänner”
Sveriges Dövas Riksförbund
SDR:s webbshop
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SVT språk och tillgänlighet
SVT Teckenspråk
Teckenbro AB
Teckenpedagogerna
Tolkforall
Utbildningsradion
Västanviks folkhögskola
WeSign – ABF

Frågor eller funderingar? Maila dovasdag@stockholmsdf.se